• Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Basında West
  • Programlar
  • Saat ve Ücretler
  • Duyuru ve Kampanyalar
  • Yurtdışı Eğitim
  • İletişim

 

Üye Girişi
Login
 
Pass
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖZEL DERSLER

Klişe eğitimler dışında sizlerin ihtiyacı olan bir konuda kişiselleştirmiş İngilizce eğitimi de veriyoruz. Özel derslerinizi Türk, anadili İngilizce olup Türkçe bilen, ya da hiç Türkçe bilmeyen yabancı öğretmenlerden alma opsiyonlarını sunuyoruz.


İZMİR TOEIC KURSU ve BUSINESS ENGLISH

 

TOEIC, uluslararası platformda çalışan katılımcıların, günlük yaşamlarında İngilizceyi ne derece verimli kullanabildiklerini ölçen uluslararası geçerliliğe sahip İngilizce bir sınav sistemidir. Özel sektörde iş arayan ya da CV'lerine bir yıldız daha eklemek isteyen, iş dünyasında kalıcı bir yere sahip olmak isteyenler gün geçtikçe Business English ve TOEIC sınavlarına daha da yakın ilgi göstermelerine sebep olmuştur. TOEIC iş dünyasında ağırlıklı olarak ülkemizde varlık gösteren çok uluslu ya da büyük ölçekli firmaların insan kaynakları departmanlarınca ön koşul olarak ileri sürdükleri bir kriterdir. TOEIC bir kağıt ve bir kalem gerektiren, CD çalar, resim ve yazılı materyallerin kullanımları sonucu katılımcının İngilizce seviye ve becerilerini ölçmeye yarayan 200 soruluk çoktan seçmeli bir sınavdır. 

 

English West İngilizce kursumuzda Business English eğitimini TOEIC Sınav Hazırlık standartlarında verdiğimiz için, kursiyerlerimiz iş dünyasındaki iletişimde ön plana çıkan aktivitelere ağırlık veririz. Kendinizi ve firmanızı, ürünlerinizi tanıtma, nezaket kuralları çerçevesinde yapacağınız sözlü ve yazılı tanıtım, prezantasyon, tartışma, eleştiri, yapıcı fikirler, yönetim, uzlaşma, pazarlık, teklif değerlendirme, teklif hazırlama, teklifin ya da bir işin iptali, ülkesel kültürel analiz, ikili iş ilişkilerinde somut ve soyut ticari kavramları irdeleme, yazılı ve sözlü iletişim kuralları ve bu kurallara bağlı iş terimlerini ezberleme, telefon, faks ve internet ortamında ofiste geçerli uluslararası ticari terimlerin özümsenmesi, dünya ticaret odaları ve diğer sivil toplum kurumları örgütleri ile temasta kullanılan yazılı ve sözlü cümle kalıpları, iş gezisi sırasında yapacağınız otel, araç, uçak rezervasyon görüşme ve yazışmaları, sipariş verme, iptal etme, yemekli toplantılarda uygulanacak prosedürler, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan essay (kompozisyon) yazım tekniklerini kazandırma, yasal ve istatistiksel veri analiz, yorum ve raporlama teknikleri gibi iş dünyasının olmazsa olmazları olarak nitelendirdiğimiz konularda kursiyerlerimizi İngilizcede eğitiyoruz. Ayrıca eğitim sonunda profesyonel iş dünyasında halen aktif görev alan işadamlarından uluslararası ticari oryantasyon eğitimi ve olası bir kültür şokunu elemine edecek ticari tavsiyelere yer veriyoruz. Çünkü bu tarz bir eğitimin sadece İngilizce eğitimi olarak değil, pratikte de dikkate alınması gereken önemli bilgileri içermesi gerektiğini savunuyoruz. 

 

Business English ve TOEIC Sınav Programımıza katılmaya karar veren öğrencilerimiz için şu prosedürleri sırasıyla uyguluyoruz:

 

1- Öğrencilerimizi Business English ve TOEIC sınav teknik yapısına uygun olarak hazırlanmış 100 soruluk bir düzey belirleme sınavına alırız

 

2- TOEIC seviye belirleme sınavı sonucu İngilizce öğretmenlerimiz, sınavda ön plana çıkan eksik noktalarınızı tek tek saptar ve sizin için bir profil oluştururlar

 

3- Taban puanı aştığınızda (45 ve üzeri) sizi, TOEIC dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinizin yanında sahip olduğunuz gramer ve kelime haznenizi diagnostik bir değerlendirmeye alacağımız bir müfredat uygularız. Her ne kadar TOEIC sınavı KPDS mantığı ile İngilizce konuşma becerisi aramasa da, vereceğimiz Business English eğitiminde pratik İngilizce önem taşır. Bu noktada TOEIC sınav eğitimi ile Business English ayrılmaktadır. Taban puanı aşamayan katılımcılarımız ise özel İngilizce eğitim sistemimizle 2,5 ay sürecek yoğun bir İngilizce eğitimle Intermediate yani Cambridge Preliminary seviyesine ulaştırırız. Bu seviye 10 tense ve ortalama 1200 kelimenin sahip olunduğu uluslararası bir seviyedir. Bu seviye İngilizcenin olmazsa olmaz yapı taşlarını içerir. Bu seviye atlama hem TOEIC sınavı hem de iş İngilizcesi eğitimi için önem taşır.

 

4- Bu değerlendirmeden sonra sizi haftada 8 saat olmak üzere (Hafta içi 4 gün ya da Hafta sonu 2 gün) 3 ay sürecek toplam 96 saatlik yoğun TOEIC eğitim programına alırız. Bu eğitimde önceki yıllarda sınavda çıkmış sorular üzerinde TOEIC teknikleri ile soru çözme yeteneği, sınav süresini efektif değerlendirme ve sınava hazırlık konularını işler, eksik noktalarınızı bu sürede elemine ederiz. English West aynı zamanda TOEIC formatına adapte edilmiş 35000 soruluk sınav arşivimize internet bazlı WestNET otomasyonu ile lap top, PC, I-phone, blackberry ya da pda telefonunuzdan bulunduğunuz yerde ulaşma ve on-line sınav alıştırmaları yapma olanağını da sizlere sunar. Bu eğitime ek olarak arzu eden katılımcılarımıza Etkin İnsan Kişisel Gelişim Enstitüsü eğitmenlerince sınav koçluğu programı uygulanır. Bu eğitimde sınav stratejisi oluşturma, stres kontrolü ve sınav zamanını efektif bir şekilde kullanabilme gibi kritik konularda kontrolü tamamen elinize alma becerileri sizlere kazandırılır. 

 

5- 96 saatin sonunda 1 ay boyunca 4 adet reel TOEIC sınavı aynı disiplin ve atmosferde sizlere verilir. Bu sınavların amacı alacağınız gerçek TOEIC sınavına sizi hazırlamak ve bu sınavı kolaylıkla vermenizi sağlamaktır. TOEIC sınavına girmeyecek ve sadece iş İngilizcesi eğitimi alacak kursiyerlerimiz ise Callan Metod ile verilen konuşma sınıflarımızda seviyelerine uygun sınıflarda 4 hafta süre ile hem hafta içi hem de hafta sonu sınıflarda hızlı İngilizce eğitimi alacaklardır.  

 

6- TOEIC sınavına katılmanızın akabinde prosedür tamamlanmış olur. English West TOEIC sınavında başarı gösteremeyen bir katılımcımızı hiçbir ek bir ücret almadan tekrar TOEIC eğitimine alır ya da Callan Metod ile CPL seviyesinden CFC seviyesine sürecek konuşma üzerine odaklanmış gramer + İngilizce konuşma becerisi kazandıran kurslarına kayıt eder.

 

Ana Sayfa Programlar | Basında West | Kurumsal |  Saatler ve Ücretler | Duyurular Kampanyalar | Yurtdışı Eğitim | İletişim